Nyilatkozat-minta elálláshoz:

Címzett: E-BORG International Kft.

(cím: 2049 Diósd, Eötvös u.17., e-mail: iroda@e-borg.com)

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

.............................................................................................................................................................

Szerződéskötés/átvétel időpontja: ............................................................................................................. 

A fogyasztó neve: ...................................................................................................................................

A fogyasztó címe: ...................................................................................................................................

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük visza):

.............................................................................................................................................................

Kelt:......................................

A fogyasztó aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

.............................................................................................................................................................

letölthető .pdf